Wentylacja

Wentylacja to proces usuwania zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni zamkniętych i dostarczanie w jego miejsca powietrza świeżego. Wentylację możemy podzielić według zastosowań na wentylację domową oraz wentylację przemysłową.

End of content

End of content