Jakie komponenty fizyczne uległy zmianom w laptopach?